Warning: include(.set.inc): failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk2/698740/www/discantiny.rave.sk/main.php on line 14

Warning: include(): Failed opening '.set.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.6.33/share/pear') in /srv/disk2/698740/www/discantiny.rave.sk/main.php on line 14

DISCANTINY
Paper Industry Services
 O NÁS  KONTAKT

Výrobky a služby
zastupovaných firiem


SANDAR Industries, Inc., USA
www.sandar.com

SANDAR Industries Inc. má sídlo na Floride, Atlantic Beach. Firma dodáva nasledujúce výrobky:

 • Systém rýchlej a bezpečnej výmeny kotúčov na konci papierenských a spracovateľských strojov TUSA®. Ide o zariadenie, ktoré pretrhne dráhu papiera pomocou papierovej pásky, pričom dráha papiera sa ihneď navíja na novú tamboru s kvalitným návinom od počiatku. Kedže výmena kotúča prebehne za okamih, týmto sa ušetrí 80 % výmetu, ktorý bežne vzniká pri výmene kotúčov. Toto zodpovedá zvýšeniu čistého výkonu stroja priemerne o 2%. Najväcšou prednosťou systému je však absolútna bezpecnosť výmeny kotúcov.

  Systém pracuje plnoautomaticky, čo sa týka vlastnej výmeny kotúčov. Podľa stupňa automatizácie prípravy zariadenia pred výmenou kotúča sa vyrábajú a dodávajú na trh modely TUSA I, TUSA III a TUSA IV.

  Papierová páska použitá na prerezanie dráhy papiera ostáva navinutá na začiatku nového kotúča a je rozvlákniteľná.
 • Systém BAND-it pre celulózové stroje, zariadenie na viazanie balov buničiny rozvlákniteľnou papierovou páskou. Výhody viazania páskou sú nasledujúce:

  V celulózke:
  Odpadá potreba zabalenia hárkov obalovými hárkami.
  Znížia sa náklady na údržbu zariadenia, ktorú si vyžadoval oder drôtom.

  V papierni:
  Odstránenie úzkych miest pri rozvlákňovaní spôsobovaných odstraňovaním drôtov.
  Dávkovanie balov do rozvlákňovača bez odstraňovania drôtov.
  Odstránenie rizika pracovných úrazov pri manipulácii s uvoľnovaním drôtov.
  Odstránenie zariadenia alebo nástrojov na odstraňovanie drôtov.
  Zníženie odstávok potrebných na opravu rozvlákňovačov.

© 2003 Discantiny, discantiny@discantiny.sk