Warning: include(.set.inc): failed to open stream: No such file or directory in /srv/disk2/698740/www/discantiny.rave.sk/main.php on line 14

Warning: include(): Failed opening '.set.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.6.33/share/pear') in /srv/disk2/698740/www/discantiny.rave.sk/main.php on line 14

DISCANTINY
Paper Industry Services
 O NÁS  KONTAKT

Výrobky a služby
zastupovaných firiem


ERHARDT+LEIMER GmbH, Spolková republika Nemecko
www.erhardt-leimer.com

Spoločnosť Erhardt+Leimer (E+L) je na svete špičkovou spoločnosťou v oblasti vývoja a výroby regulátorov behu a ťahu nekonečných pásov: textil, netex, papier, spracovanie papiera, tlačiarenský priemysel, obalová technika, fólie, film, fotografický priemysel a i. Regulátory pre papierenský priemysel obstaráva divízia VB 3 - Papiererzeugung. Ústredie sídli v Augsburgu, pobočku má v Bielefelde, ďalej v zahraničí vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Taliansku, v Brazílii, v USA, v Kanade, v Mexiku, v Indii, na Taiwane a v Japonsku. Okrem toho má po celom svete sieť zástupcov. Po svete zamestnáva viac než 1000 ludí. Je vlastníkom certifikátu ISO 9001.

Vývojový a výrobný program divízie VB 3 - Papiererzeugung (výroba papiera) zahrňuje nasledujúce oblasti:

Sitová časť papierenského stroja:

Lisová časť papierenského stroja:

Sušiaca čast papierenského stroja:

Natieračka a iné spracovateľské stroje pre papier:


© 2003 Discantiny, discantiny@discantiny.sk